Föreningar deltar gratis såvida försäljning ej förekommer.  Om ni ska bedriva försäljning anmäl er som utställare.