Deltagaravgifter:
Eget stånd 3m 250:-
Hyrt stånd 3m 350:-
El 25:-

Anmälan i menyn. Sista anmälan senast den 17 maj!